top of page
חניכים משחקים משחק

מכינה בכפר

תכנית 'מכינה בכפר' מבית עמותת 'אדרת' שמה על דגלה את קידום שיתופי הפעולה בין מכינות קדם צבאיות לכפרי הנוער.
מכינת אדרת פועלת מעל 6 שנים במרחב לחינוך התיישבותי, תחת המכינה 3 שלוחות הנמצאות בכפרי הנוער.
המכינה פיתחה מודל עבודה מוצלח של שיתופי פעולה פורה והדדי בין עולם המכינה לבין כפרי הנוער, המודל נבנה בהדרגה בהובלה של אנשי מקצוע מהעולמות החינוך והטיפול.

Blue Textured Wall
חניכי מכינה בכפר ברפת

מטרת התכנית

יצירת שיתוף פעולה חינוכי-קהילתי בין מכינות קדם צבאיות לכפרי הנוער, יצירה מפגשים מגוונים בין אוכלוסיות, קידום מוביליות חברתית, שוויון הזדמנות והטמעת מתודות חינוכיות מעולם המכינות הקדם צבאיות במרחב כפרי הנוער.
כחלק ממודל התוכנית, המכינה מציעה לשותפים ליווי ההתקשרות בין המכינה לכפר הנוער, הכשרה וליווי של אנשי הצוות לאורך השנה.

מבנה התכנית

במהלך השבוע חניכי המכינה לוקחים חלק פעיל במסגרות השונות בכפר, מש"ק חקלאי, מרכזי למידה, הובלת אירועים על גנט שנתי ופרויקטים שונים ביחד עם חניכי הכפר והצוות המחנך. החניכים עוברים הכשרה ומלווים לאורך השנה. לתכנית רכזת המלווה את הקשר בפעילות השוטפת מול אנשי הקשר השונים, הרכזת מלווה ומקבלת הכשרה וכלים לעבודת השטח אל מול הכפר ואל מול החניכים.

Blue Textured Wall
חניכי מכינה בכפר שכובים על הדשא

צוות התוכנית

ריקי מרשה מנהלת מכינה בכפר

ריקי מרשה - מנהלת מכינה בכפר

במהלך ארבעת השנים האחרונות שימשה כראש שלוחת כפר סילבר.
בעלת רקע בתחום החינוך הבלתי פורמאלי והובלת מסעות חינוכיים.
אוהבת שירה ואת פיסת האדמה שלנו.

bottom of page