top of page
חניכי תוכנית שנה ב'

שנה ב' - חזון התכנית

שנה ב' במכינת אדרת בכפר הנוער עיינות מורכבת מקבוצת איכות מצומצמת המחויבת ללמידת עומק, חשיבה עצמאית ופיתוח זהות ותפיסת עולם יהודית ציונית.
במהלך התוכנית כל משתתף כותב מאמר "אני מאמין" כפרויקט סיום איכותי הדורש ממנו לחקור סוגיית עומק בחברה הישראלית. התכנית בנויה משיעורים בנושאי ציונות ויהדות בשילוב עם עבודה קהילתית בכפר הנוער וכתיבת "אני מאמין".

Blue Textured Wall
חניכי שנה ב' מצטלמים מול נוף

"אני מאמין"

 

במשך התוכנית כל אחד מהחניכים לוקח בפרויקט שנקרא "אני מאמין" – בו כל אחד בוחר סוגיה חברתית הנוגעת לו, חוקר אותה ומגבש עמדה לגביה. התוצר הוא מאמר מגובה ומנומק היטב, וכן הרצאה בסגנון "טד" בסוף השנה מול הורים, בוגרים, חברים וחניכי שלושת השלוחות. תהליך הכתיבה כולל סדנאות כתיבה, שיעור הבעה בעל-פה ועמידה מול קהל.

בנוסף, כל חניך מלווה בתהליך המחקר והכתיבה, במהלכו רוכש כלים של חשיבה ביקורתית וידע מעמיק על הנושא הנבחר.
עבודה קהילתית: אנו מאמינים במעורבות קהילתית במקום בו אנחנו חיים. במסגרת שנה ב', חניכי התוכנית מתנדבים בפרויקטים שונים בכפר הנוער עיינות. בין הפרויקטים קיים ליווי לימודי של חניכי הפנימייה, פעילויות חברתיות לתלמידים אקסטרניים ומקום ליוזמות מקומיות בתחום.

Blue Textured Wall
צילום שקיעה במגורי המכינה

צוות התוכנית

מתן הופמן - מנהל תוכנית שנה ב' וראש שלוחת עיינות

מתן הופמן
מנהל תוכנית שנה ב' וראש שלוחת עיינות

 

יליד ירושלים, מתגורר בעיינות. בן זוגה של הילה ומנהל הצוות החינוכי, אב לתאומים החנונים נבו הבן ודרור הבת. בוגר תנועת השומר הצעיר, שנת שירות בתנועה ושליח של הסוכנות היהודית. בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בממשל ומדיניות ציבורית. שירת כלוחם ומפקד בגדוד 50 של חטיבת הנחל.

Blue Textured Wall
חניכי המכינה ישובים במעגל על הדשא

מרצים

  • ד"ר שמריהו בן פזי - תנ"ך, עבודת המידות

  • אדיר ריינר - ספרות מופת

  • רעות רמיאל - הכשרת עבודה קהילתית

  • ריקי מרשה - סוגיות בחברה הישראלית

  • משה לוי - ארון הספרים היהודי

  • יוסף מילר - הגות ציונית

bottom of page